E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

Recepta na dziś

27 stycznia 2014 roku rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zwiększających potencjał (produkcyjny, wytwórczy, usługowy) firm, będących mikroprzedsiębiorstwami.

 

Strony: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14