E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

ZASTRZYK GOTÓWKI

czyli o dotacjach unijnych 

 

 

NIEWŁAŚCIWY KOLOR DŁUGOPISU

 

Pewna firma postanowiła, że złoży dokumenty o przyznanie dotacji. Wyznaczyła osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożyła wniosek o dofinansowanie. Na etapie poprawek formalnych, uzupełniła niezbędne braki i złożyła korekty w wymaganym terminie. Po kilku tygodniach firmę poinformowano oficjalnym pismem, iż projekt został odrzucony z powodu niewłaściwej formy podpisu złożonego na dokumentach – chodziło konkretnie o kolor długopisu, którego użyto do podpisywania dokumentów, bowiem w wytycznych wyraźnie było zapisane, iż należy użyć niebieskiego koloru. Za pierwszym razem podpisano dokumenty prawidłowo, gdyż akurat prezes miał pod ręką niebieski długopis, ale na etapie poprawek formalnych księgowa podsunęła mu czarne pióro…

Niedorzeczne?

Być może…

Ale faktem jest to, iż firma nie dostała dotacji i projekt miał prawo być odrzucony, jeśli nie został przygotowany zgodnie z wytycznymi i Regulaminem Konkursu.

Czy potrafisz wyłuskać ze sterty dokumentów konkursowych to, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się rozłożyć na banalnych z pozoru kwestiach, i aby nie poszedł na marne cały Twój włożony w proces aplikacji wysiłek?

 

 

Trzeba:

 


 


Zakres inwestycji:
Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty
(wypełniają tylko przedsiębiorcy) :