E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

LECZENIE NIEKONWENCJONALNE

czyli nietypowe narzędzia Twoich skutecznych zmian
 

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT

 

DAJE CI BADZIEWO, DZIADOSTWO                             STWARZA CI WARUNKI DO BYCIA WYJĄTKOWYM

 

CO WYBIERASZ?

 

Pewnego razu jeden ze studentów zaczepił w korytarzu idącego szybkim krokiem profesora:

- „Przepraszam, profesorze. Czy mógłby mi pan pomóc w pewnym problemie rachunkowym?”

- „Dobrze kolego, byle szybko. Jestem bardzo zajęty.” – odparł profesor.

- „Mam kłopot z tym zadaniem.”

- „Spójrzmy…”

Po krótkiej chwili matematyk stwierdza:

- „Odpowiedź brzmi dwa pi do potęgi piątej.”

- „Wiem panie profesorze, bo rozwiązanie jest na odwrocie. Mam problem jedynie z dojściem do takiego wyniku.” – odparł student.

- „Dobra, pokaż mi to jeszcze raz.”

Po krótkiej pauzie profesor stwierdza:

- „Prawidłowa odpowiedź to dwa pi do potęgi piątej.”

Sfrustrowany już nieco student:

- „Ale ja znam odpowiedź. Chciałbym po prostu wiedzieć, w jaki sposób rozwiązać to zadanie…”

Zniecierpliwiony profesor zakończył:

- „Nie rozumiem o co ci już chodzi kolego, przecież przy tobie rozwiązałem to zadanie na dwa różne sposoby!”

A Ty zawsze wiesz jak dojść do oczekiwanych rezultatów?

Jak dużą wagę przywiązujesz do metod, narzędzi i technik dojścia do pożądanych efektów?

 

 

 

 

 

Czy sukcesja jest zagrożeniem dla dotychczasowej pozycji oraz dorobku właścicieli, czy raczej szansą dla przyszłości firmy, która oddana w ręce wykwalifikowanych przedstawicieli młodszego pokolenia będzie się dalej rozwijać i osiągać sukces, o którym jej założyciele nawet nie marzyli?

Dlaczego zjawisko sukcesji jest często pomijane przez przedsiębiorców w planowaniu strategicznym?

Niektórzy po prostu nie wiedzą jak ważne jest to zjawisko.

Niektórzy po prostu je bagatelizują.

A jeszcze inni odsuwają daleko od siebie, na później - wierząc, że mają jeszcze czas – czyli na święte nigdy.

A może po prostu boją się, że dzieci/ młodsze pokolenie będą chciały zmienić sposób zarządzania firmą? I zniszczą to, co właściciel do tej pory stworzył ciężką pracą i zaangażowaniem?

Naprawdę nikt inny nie potrafi poprowadzić firmy tak dobrze jak on to robił do tej pory?

A może jako założyciel firmy boisz się, że nie będzie już co robić, kiedy przedstawiciele młodszego pokolenia lepiej sobie poradzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

A na pewno nie będzie? Dla człowieka z ogromnym doświadczeniem i z pewnością cennymi uwagami i radami, który zna firmę od podszewki?

A może problem leży jeszcze gdzie indziej – kogo wybrać na następcę? Ten wybór wcale nie musi być niewygodny, jeśli jest wynikiem wspólnych dyskusji, ocen zdolności przywódczych, zarządczych, motywacyjnych i ustaleń kto i za co odpowiadać będzie w firmie w przyszłości.

Czy prawidłowo przeprowadzony, wieloetapowy proces sukcesji rozłożony w czasie jest ceną, którą zapłacisz za poczucie spełnienia i spokoju, że dorobek całego życia będzie kontynuowany z sukcesem  przez następne pokolenie?

Zaplanujesz starannie proces sukcesji, aby dokonać prawidłowego przekazania władzy oraz własności i  w odpowiednim czasie go wdrożyć, czy będziesz czekać, aż osobiście po prostu nie będziesz już w stanie sprawować swoich obowiązków?

 

 

Prezentacja_Projekty marketingowe

 

 

 

Kierujesz do swoich klientów dziesiątki, a może nawet setki ofert?

Jak to się dzieje, że tylko nieliczne z nich są skuteczne?

Dlaczego są oferty, które od razu przykuwają naszą uwagę, a inne po prostu wrzucamy do kosza?

Co naprawdę przyciąga uwagę Twoich klientów i ich intryguje?

A co ich zniechęca, utrudnia odbiór Twojej oferty, zamyka na przekaz?

Co eksponować, a co pomijać?

Czym wabić, kusić, prowokować?

Jak zbudować ofertę inicjującą kontakt, a jaką wysłać po kontakcie z klientem?

Jak zbudować ofertę przetargową?

 

Doradztwo w zakresie skutecznego formułowania ofert pozwoli Ci:

 

 • Sprawić, aby klient odczuł, że oferta jest właśnie dla niego
 • Poznać i wyeliminować błędy w stosowanych ofertach i systemach ofertowania
 • Mówić do klienta w sposób, któremu trudno mu się będzie oprzeć
 • Skuteczniej grać obrazem, emocjami i słowami
 • Pisać tak, żeby odbiorca chciał czytać
 • Budować interaktywne komunikaty
 • Wykorzystywać zwroty werbalne i czynniki pozawerbalne tak, by uzyskać pożądaną reakcję odbiorcy
 • Łamać bariery obronne klientów

  

Prezentacja_ Jak skutecznie formułować oferty

 

 

 

 

Wasz system sprzedaży jest kluczowym elementem we wzroście przychodów ze sprzedaży. Czy jesteście pewni, że wykorzystujecie takie narzędzia zarządzania sprzedażą, które w walce o udział w rynku zapewniają oczekiwaną pozycję?

Macie swoją strategię sprzedaży? Określone szczegółowe cele sprzedażowe? Docelowe segmenty rynku? Optymalny wachlarz produktów/usług? Określone sposoby dystrybucji?  Jaki jest Wasz patent w walce z konkurencją?

Czy z pełnym przekonaniem stwierdzicie, że wykorzystujecie pełnię swoich możliwości rynkowych?

Zweryfikuj:

 

 • Proces zarządzania sprzedażą
 • Kompetencje handlowców
 • Potrzeby kadrowe w poszczególnych działach wspierających sprzedaż
 • Zakres zadań i uprawnień osób zajmujących się sprzedażą
 • Narzędzia wspomagające pracę handlowców

 

Wspólnie opracujemy:

 

 • Optymalną strukturę organizacyjną działu handlowego i działów wsparcia sprzedaży
 • Efektywne systemy motywacyjne
 • Plany sprzedażowe
 • Plany aktywności rynku
 • Mechanizmy ocen pracowniczych
 • Koncepcję i realizację procesów wprowadzania na rynek nowych produktów/usług

 

Z dotychczasowej współpracy z firmami nasuwa się dość powtarzalny wniosek, że większość przedsiębiorstw nie wykorzystuje nawet połowy swoich możliwości rynkowych.

Powiesz: Ale ile na to trzeba wydać?

W zdecydowanej większości firm zwiększenie skuteczności struktur sprzedażowych da się osiągnąć bez większych nakładów, wykorzystując istniejący potencjał ludzki i organizacyjny. Dostaniesz przy tym gwarancję wzrostu przychodów ze sprzedaży. Przekonasz się?

 


 

Czy oceniasz swoich pracowników w sposób, który motywuje ich w pracy?

Jak wykorzystujesz ich ukryty potencjał, eksponując ich zalety?

Jak piętnujesz wady i błędy, aby nie powodowało to zmniejszenia efektywności ich działań?

Co stosujesz: metodę kija, czy marchewki? Mówisz prawdę, czy przez zęby prawisz komplementy?

Czy mierniki czysto ekonomiczne pozwalają na rzetelną ocenę? A czy pokazują na ile więcej stać Twojego pracownika?

Co wiesz na temat charakteru swoich pracowników?

Na ile – jako szef – jesteś pomocą w rozwiązywaniu trudności, a na ile karbowym rozliczającym z wyniku?

Jak często kontrolujesz i audytujesz zespół pracowników w swojej firmie, instytucji, organizacji?

Szef pewnej firmy zdecydował w końcu o audycie swoich pracowników celem polepszenia sytuacji kryzysowej, z jaką przyszło się mu zmierzyć. Stwierdził, że zrobi to sam – przecież on najlepiej i najdłużej zna swoich podwładnych. Skrzętnie prowadził analizy, przyglądał się ich pracy, rozliczał z zadań. Melancholicznie prowadzone raporty, analizy, wnioski były bez zarzutu. W efekcie swoich działań stwierdził, że musi wymienić połowę swoich pracowników, przypisując im syndrom tzw. „wypalenia zawodowego”. Sprawnie został przeprowadzony etap rekrutacji i starych pracowników wymieniono na świeże umysły. Po kilku latach okazało się, że znów nastąpił spadek efektów pracy zespołu. Znów „wypalenie”?

W dzisiejszych czasach ewolucja rynku jest tak szybka, że niezbędne jest nieustanne dostosowywanie metod pracy do wymogów rynku. Większość pracowników sama z siebie tego nie robi. Ma też często problemy z samooceną. Stosują schematy, które owszem kiedyś działały, ale niekoniecznie działają dziś. Czy słusznie zatem przypisywane jest to „wypaleniu zawodowemu”? Czy naprawdę wymiana pracowników jest jedynym sposobem na ukierunkowanie zespołu na odnoszenie sukcesów? Może najpierw trzeba zweryfikować system samooceny i oceny pracowniczej? Czy na pewno dostrzegasz najważniejsze błędy swoich pracowników? A czy umiesz im o nich powiedzieć w taki sposób, aby ich zachowania się zmieniły? A może to Ciebie dotknęło już wypalenie zawodowe?