E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

Profesjonalny Menedżer 2021 Moduł Pierwszy

2021-01-29

 

Pandemia przewartościowała i wymusiła zmiany także, a może zwłaszcza w sposobie zarządzania pracą własną i tym bardziej pracą zespołu.

Korzystając z bardzo dużej pomocy Programu Rozwoju Sprzedaży, podsuwam najnowsze podpowiedzi z zakresu neuropsychologii zarządzania, jak dziś skutecznie być menedżerem zarówno jako szef, jak też jako lider wśród handlowców, zakupowców czy po prostu najlepszych pracowników firmy. A trzeba to robić nieco inaczej niż dotąd.

 

Od brygadzistów i kierowników po szefów firm ta wiedza i umiejętności są dziś niezbędne, a umykają w natłoku innych prac. Popełniamy kardynalne błędy i niestety, reflektujemy po fakcie, gdy tracimy dobrych ludzi, albo po prostu okazje do tego, by praca była bardziej efektywna.

W pierwszym module, który zrealizujemy w spotkaniu 2 marca 2021 roku skupimy się na bardzo ważnych aspektach psychologii zarządzania sobą i innymi poprzez pryzmat emocji i problemów. Często płyną z naszych własnych błędów lub niewiedzy. Po co pakować się w kłopoty, których tak łatwo da się uniknąć, gdy się wie to, co dziś odsłania neuropsychologia wpływu, oddziaływania, zarządzania i sprzedaży.

 

To spotkanie otwiera cały cykl Akademii Liderów poświęcony temu, jak wydajniej, ale bez zbytecznego wysiłku i zabijania się uzyskiwać efekt wzrostu wydajności oraz optymalizacji czasu i kosztów. To podpowiedzi i narzędzia niezbędne dla wszystkich, którzy kierują pracą cudzą, ale także chcą lepiej zarządzać własną.

 

Co zrobimy w trakcie spotkania 2 marca 2021 r.?

Blok 1. Poświęcę temu, jak najnowsza Neuropsychologia zaleca wykorzystać model KAIZEN 2021, czyli zmiany na lepsze w sytuacji obecnego kryzysu i zawirowań?

Blok 2. Jakie błędy i problemy dziś utrudniają zarządzanie? Oraz: Jak im praktycznie przeciwdziałać?

Blok 3. Jak sobie radzić z tymi, którzy są szczególnie trudni w zarządzaniu, w tym z samym sobą? Jak z trudności i problemów uczynić praktycznie dźwignię wzrostu?

 

Pracujemy bardzo intensywnie od 9.00 do 14.30.

 

 

Zamówienia proszę kierować telefonicznie lub mailem do pani dyrektor zarządzającej projektami dofinansowanymi Programu Rozwoju Sprzedaży:

Emilia Kuźmiuk
tel. 535 300 225
e-mail: ek@salamon.pl