E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

Premiera nr 1 wśród Narzędzi Neuropsychologii Zarządzania w 2021

2021-10-28

 

Program Rozwoju Sprzedaży od 2008 roku podaje coroczny ranking najskuteczniejszych narzędzi sprzedaży i zarządzania nie tylko sprzedażą. Miernikiem efektywności jest realny wzrost wyniku wprost powiązany z wykorzystanym narzędziem. Bada się go w konkretnych firmach stosujących od niedawna dana metodę działania. W tegorocznym badaniu wzięło udział 1178 firm, w tym 17 z Polski, pozostałe z 82 krajów świata uczestniczących w Programie. Aż w 71 krajach nr 1 stała się metoda, którą omówię w szczegółach w trakcie spotkania 30 listopada.

Mowa o tzw. „Premii za Jakość”. Wbrew nazwie pierwszym efektem jest wzrost wyniku finansowego firm, w których nastąpiło wdrożenie. Drugą korzyścią okazała się zdecydowana poprawa komunikacji i spadek niekorzystnych emocji w relacjach wewnętrznych w zespole. Trzecim skutkiem wdrożenia – silne ukierunkowanie zespołu firmowego na wspólne i stałe cele, w tym powiązane z zyskownością i optymalizacją kosztów. Wszystkie trzy aspekty mają znaczący wydźwięk na dobro firmy i zespołu, a w zadziwiający sposób wpływają jednocześnie na Jakość Oferty postrzeganą przez Klienta, ale także Jakość Relacji i Jakość Pracy widzianą oczami zespołu.

Zadziwiająca jest łatwość wdrożenia tej metody, bo sam mechanizm jest nadspodziewanie prosty. Dlatego możliwym jest wytłumaczenie, jak to dokładnie działa w zaledwie dwugodzinnej części spotkania.


Co zrobimy w trakcie?

Odpowiem na pytania, które są bardzo istotne dla każdego szefa, lidera w każdym firmowym zespole:

Niewolnicy, Wyrobnicy i Pracownicy - W jaki praktyczny sposób zarządzać osobami o różnym podejściu do pracy tak, by zdecydowanie zwiększyć efekt nawet u opornych?

Czy dziś mamy jeszcze poważniejsze problemy z organizacją czasu i pracy? Jak wykorzystać najnowsze odkrycia Neuropsychologii Zarządzania, by im przeciwdziałać? - Jak ustawić i kierować zespołem, by trzymał się konsekwentnie rzeczywistych priorytetów, dbając o dobro Firmy i Klienta?

Premia za Jakość? Dlaczego sprzyja silnemu wzrostowi wydajności pracy? - Jak skutecznie sprawić, by pracownicy nawet ci niechętni do myślenia, samodzielności i odpowiedzialności, podejmowali wyzwania i wykazywali zdecydowanie większe zaangażowanie?

Kierunek Efekt 2022  - Jak diametralnie zwiększyć efektywność zarządzania firmą / zespołem w specyficznej sytuacji na przełomie 2021 i 2022 roku, wykorzystując najnowsze narzędzie neuropsychologii zarządzania - nr 1 wśród narzędzi dla szefów w 2021 roku?

Wykorzystaj aktualną sytuację jako dźwignię wzrostu czyli przekuwanie słabości w siłę i rozwój - Jakie konkretne wyzwania, zadania muszą podjąć liderzy oraz szefowie zespołów, by uniknąć entropii zarządzania i wykorzystać optymalnie wskazówki z najnowszych odkryć Neuropsychologii Zarządzania?

 

Dla kogo?

To spotkanie jest zdecydowanie dla wszystkich liderów. Zarówno osób kierujących zespołami, jak też tych, którzy działają samodzielnie, jak handlowcy w terenie czy osoby zarządzające projektami. Lepsza organizacja ich pracy i współpracy z zespołem, lepsza komunikacja i motywacja przekładają się wprost na efektywność i jakość ich pracy. Jak to zrobić – przekonasz się w trakcie.

 

Dlaczego właśnie Teraz?

Sytuacja na rynku jest bardzo specyficzna. Z jednej strony nadal występujące trudności pocovidowe, czyli kłopoty z dostawami i terminami realizacji, gwałtowne zwyżki cen, rozchwiany rynek. Chwilami nadmiar popytu, kłopoty z pracownikami, totalny brak czasu – w tej sytuacji uporządkowanie organizacji okazuje się naprawdę błogosławieństwem. Robiąc to tylko odrobinę inaczej zyskujemy natychmiast efekty.

Zastosowanie metody, którą omówię w trakcie spotkania przynosi zespołom skutek oszczędności czasu i energii już po pierwszym miesiącu stosowania. W kolejnych przekłada się wprost na efektywność ekonomiczną, a potem na zdecydowany wzrost zaangażowania i satysfakcji i po stronie pracowników,  i klientów.

 

Co z tymi, którzy nie mogą wziąć teraz udziału w spotkaniu?

W ramach projektu wszyscy liderzy w firmie obecni i nieobecni będą mogli skorzystać z nagrania całego spotkania w ramach jednej opłaty wniesionej przy zgłoszeniu. To wpisowe jest pomniejszone o 70% dofinansowania z Programu w przypadku firm zgłoszonych do udziału maksymalnie w terminie do 15 listopada 2021 r.

 

Czas

Na żywo - 30 listopada od 9.00 do 13.30 z przerwami ok. 9.45 (15 minut) i około 11.45 (również 15 minut).

 

Spotkanie poprowadzę osobiście. Miałem okazję wdrażać te treści za każdym razem z bardzo dobrym efektem w 17 polskich firmach, czyli wszystkich, które wzięły udział w pilotażu Programu.

Powiem o doświadczeniach, które potwierdzają skuteczność tej prostej metody właśnie teraz.

Po szkoleniu dla uczestników będzie też możliwość do skorzystania z konsultacji i pomocy doradczej w trakcie wdrożenia. Projekt obejmuje aż 3 takie dofinansowane spotkania dla każdego z uczestników. Przydają się, by rozwiązać specyficzne trudności emocjonalne w zespole, ale także by uzyskać podpowiedzi, jak przy okazji wdrożenia zadbać o większy zysk, zwłaszcza ze sprzedaży i większą optymalizację czasu i kosztów w działach pozasprzedażowych.

Do zobaczenia online

 

dr Mariusz Salamon