E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

Otrzymujesz najwyższy Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej!

2016-09-26

Miło nam poinformować, iż skutecznie wdrożyliśmy i realizujemy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania.

Certyfikat spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości propagowanego przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uprawnia do świadczenia usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.