E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
 
Znajdź najskuteczniejsze szkolenie w Twoim regionie:
Salamon Consulting
 

Kredyt na innowacje technologiczne

2018-09-07

Wsparcie otrzymają projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zakładające wydatki inwestycyjne i doradcze prowadzące do wdrożenia nowych technologii. Ważne, aby technologia miała postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych / badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów / usług na terytorium RP.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1)

od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2)

od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3)

od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4)

od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5)

od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6)

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi

6 000 000,00 zł.