E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
 
Znajdź najskuteczniejsze szkolenie w Twoim regionie:
Salamon Consulting
 

Kierunek Efekt 2021

2020-11-12

Wielu szefów firm i szefów sprzedaży już teraz głowi się, jak znacznie efektywniej wejść w rok 2021, by niezależnie od koronawirusa i jego konsekwencji biznesowych zapewnić wynik finansowy własnej firmy  na poziomie lepszym niż ten sprzed kryzysu. Gdzie jeszcze szukać nowych możliwości? Jakiej dźwigni wzrostu użyć dziś?

Program Rozwoju Sprzedaży powstał w 2008 roku, tuż po wybuchu ówczesnego kryzysu. Od tamtego czasu poszukuje metod, które pozwolą poprzez lepszą sprzedaż i lepszą organizację całego procesu w firmie uzyskać znacząco wyższe wyniki. Miał być remedium na kryzys finansów, ale jego metody sprawdzają się i w  wewnętrznych słabościach poszczególnych firm i w kryzysach zewnętrznych, także tych związanych z gospodarczym osłabieniem wywołanym koronawirusem. Ja zatem wykorzystać teraz i w Twoich realiach kryzys jako dźwignię wzrostu?

Co w Programie?

1. Dlaczego Plany Zespołu / Firmy niewiele mają wspólnego z realną efektywnością handlowców, ale także zakupowców i jak to praktycznie zmienić na przełomie 2020 i 2021 r.?

2. Jakie metody pracy z zespołem handlowym i zakupowym dadzą efekt zmiany nawyków i realną poprawę umiejętności niezbędnych w kryzysie już w 2021 r.?

3. Jakie praktyczne sposoby / narzędzia pracy handlowej sprawdzają się dziś najskuteczniej?

4. Co Neuropsychologia mówi w 2020 r. o lepszym wykorzystaniu modeli Wzrostu Efektu Wpływu?

5. Komu i dlaczego się udaje poprawiać wyniki w branżach i/lub firmach, które bardziej od innych ucierpiały? Czyli, jakie lekarstwa dają najszybszą dźwignię wzrostu?

6. Jak wdrożyć w Twoim zespole zmiany, które bez rewolucji spowodują lepsze efekty?

7. Co na to powie Prezes?

To spotkanie odbędzie się w firmie szkolenia online 25 listopada 2020 r. Jest skierowane przede wszystkim do szefów firm i szefów działów sprzedaży oraz zakupów, ale także do liderów wśród handlowców i zakupowców, którzy mają stać się wzorami pracy dla całego zespołu.

Na przykładzie skutecznych wdrożeń pokażę to, co się sprawdza już teraz w polskich firmach. Jestem gotów na zakład, że sprawdzi się także w Twojej.

 

dr Mariusz Salamon