E-mail:[email protected]
Telefon:87 565 00 99
 
 
Znajdź najskuteczniejsze szkolenie w Twoim regionie:
Salamon Consulting
 

Jak skutecznie zarządzać emocjami?

2017-06-06

Jak radzić sobie z emocjami, stresem, automotywacją w najróżniejszych sytuacjach i okolicznościach życia i pracy?
Przekonaj się, co ma do powiedzenia najlepszy w Polsce spec od neuropsychologii, neuromarketingu. 7,5 roku spędzone w zakonie jezuitów + doświadczenia męża i ojca 9 dzieci, szefa firmy i dużych zespołów sprzedaży to dobra lekcja praktycznych metod radzenia sobie z emocjami, stresem, problemami, a praktyczne metody podane w tym spotkaniu są inne od wielu, które znasz. Przekonaj się, że działają lepiej, szybciej, prościej...

31.08.2017 w Białymstoku

12.09.2017 w Poznaniu

21.09.2017 w Warszawie

26.09.2017 w Gdańsku

27.09.2017 w Toruniu

23.10.2017 w Lublinie

24.10.2017 w Rzeszowie

25.10.2017 w Gliwice

 

To szkolenie porządkuje najważniejszą sferę w naszym życiu.
Emocje to skuteczne zarządzanie czasem i pracą.
Emocje to radzenie sobie ze stresem, trudnymi klientami, trudnymi ludźmi, sobą.
Emocje to także efektywność działań. To dlatego to spotkanie jest tak potrzebne wszystkim.