E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

AKADEMIA MENADŻERA MŚP

2020-01-02

Celem konkursu AKADEMIA MENADŻERA MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co jest przeznaczone dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
   

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
   
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
   
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

 

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.