E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

Akademia Liderów Zarządzania i Sprzedaży

2018-05-24

Program Rozwoju Sprzedaży obejmuje 83 kraje świata, a jego celem jest stymulacja skutecznych działań rozwojowych w sferze zarządzania procesami i sprzedaży. Na bazie badań z zakresu neuropsychologii sprzedaży i zarządzania oraz wdrożeń najbardziej efektywnych technik handlowych ostatnich lat weryfikujemy postępy firm uczestniczących bezpośrednio w projekcie, a zwłaszcza ich wzrosty efektywności marżowej i obrotów.

Zgłoszenie do projektu i zakwalifikowanie do tzw. anonimowej grupy kontrolnej pozwoli porównać tylko na bazie jawnych informacji z efektami pracy w kilkudziesięciu wybranych firmach uczestniczących bezpośrednio w programie. Ocen dokonuje niezależna grupa ekspertów. Z uczestnikami programu mam okazję pracować bezpośrednio i korzystają z najnowszej wiedzy, nowych technik handlowych, dostępnych dofinansowań. W okresie od maja do września 2018 r. pragniemy kilku firmom zaoferować możliwość pełniejszego skorzystania z narzędzi wzrostu efektu, korzystając, tam gdzie to możliwe także ze wsparcia dotacyjnego, by zminimalizować koszty.

Projekt nosi tytuł:

 

Celem jest:

1. Usprawnienie organizacji procesu od zdobycia zamówienia po obsługę posprzedażową, w tym pomoc w usprawnieniu komunikacji wewnętrznej i efektywności działań handlowych oraz wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania czasem i pracą, w tym nowej interpretacji matrycy Eisenhowera oraz rozszerzonej zasady Pareto.

2. Wzrost efektywności marżowej poprzez koncentrację na jednolitych celach, właściwy dobór priorytetów oraz skutecznych narzędzi.

3. Wykorzystanie najbardziej efektywnych technik i metod sprzedaży bazujących na najlepszych praktykach stosowanych na 83 rynkach świata, w tym oczywiście przede wszystkim w Polsce.

Projekt składa się z minimalnie 2 dni, optymalnie 4-6 dni spotkań. Tam, gdzie to tylko możliwe obejmujemy je dofinansowaniem unijnym.

 

Czekamy na zgłoszenia. Zadzwoń lub napisz do doradców.

Pozdrawiam

dr Mariusz Salamon

Dyrektor Zarządzający na Polskę
Programu Rozwoju Sprzedaży

właściciel Salamon Consulting