E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

17 Metod Optymalizacji Wyniku w 2020 i 2021 roku

2020-03-26

Pragnę zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie zatytułowane:

17 Metod Optymalizacji Wyniku w 2020 i 2021 r.

czyli jak wykorzystać Biznesowe Antidotum

na Koronawirusa / Kryzys?

 

W trakcie przedstawię najnowsze wnioski z badań i wdrożeń Programu Rozwoju Sprzedaży realizowanego w 83 krajach świata, w tym w Polsce, nieprzerwanie od czasów kryzysu 2008 r. do dziś, a zwłaszcza: najnowsze analizy i podpowiedzi dla biznesu związane ze światowymi skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Program Rozwoju Sprzedaży powstał jako odpowiedź na poprzedni kryzys roku 2008. Działa dziś w 83 krajach - we wszystkich pandemia dała o sobie znać, a skutki wszędzie są poważne.

Eksperci zbierają i porównują wnioski. Prowadzona jest też głęboka analiza porównawcza obu kryzysów, ich skutków i sposobów, które skutecznie pozwalają przeciwdziałać problemom.

Oczywistym jest, że oba kryzysy 2008 i 2020 roku są kompletnie inne. Równie oczywistym jest, że kryzys roku 2008 w znikomym stopniu dotknął Polski. A jednak występuje pewne zadziwiające podobieństwo:

Kryzys 2008 roku obnażył przede wszystkim słabość łańcucha finansowego. Ponieważ Polska miała świeższe niż wiele innych krajów modele bezpieczeństwa finansowego i mniej powiązany rynek finansowy z ogólnoświatowym koszykiem, kryzys nas ominął. Nie padły banki, nie odczuliśmy większego spowolnienia, ale gdzie indziej likwidacja wąskich gardeł głównie w tej sferze.

Kryzys roku 2020, jak wskazują eksperci Programu praktycznie we wszystkich 83 krajach (w tym w Polsce), dotyka co najmniej 5 innych łańcuchów:

1. Dostaw;

2. Komunikacji zarówno z klientami jak też wewnętrznej;

3. Bezpieczeństwa (zarówno osobistego, jak też firmowego);

4. Zaufania;

5. Planowania i wiary w pewność oraz trwałość wizji.

Każdy z tych łańcuchów odgrywa ważną rolę. Mniejsze skutki obecny kryzys wywołał i zapewne wywoła  w krajach o strukturze mniej demokratycznej czy liberalnej, jak Chiny czy Korea, zdecydowanie większe tam, gdzie swobody obywatelskie są tradycyjnie większe, czego przykładem są USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja czy Włochy, ale także Polska.

Wszędzie na pewno dojdzie w efekcie tego kryzysu do poważnych zmian mentalnych i organizacyjnych, w pięciu wskazanych wyżej obszarach ważnych dla funkcjonowania zarówno życia prywatnego, jak też funkcjonowania firm.

Ad 1. Znacząco zmieni się organizacja dostaw. Rynek będzie zmierzał do jeszcze większego skrócenia tego łańcucha, czyli optymalnie od wytwórcy wprost do finalnego nabywcy / konsumenta. Im krótszy łańcuch - tym mniej zagrożeń dla jego przerwania.

Rynek wymusi też z racji naruszonego poczucia bezpieczeństwa, jeszcze większe niż dziś poszukiwanie alternatyw zabezpieczających nieprzerwany przebieg tego łańcucha w sytuacji kryzysowej.

Ze sprzedaży akwizycyjnej (jaka stale dominuje np. w Polsce) rynek w jeszcze większym stopniu przejdzie do kontraktacji dostaw.

Klienci będą bardziej niż dziś zainteresowani formami relacji, które zabezpieczają ciągłość dostaw towarów i usług, np. takich jak składy konsygnacyjne, dedykowani serwisanci czy opiekunowie oddelegowani na stałe do pracy z klientem, systemy monitorujące u dostawców stany magazynowe klientów czy systemy u klienta zabezpieczające rezerwy magazynowe poprzez np. platformy zakupowe dedykowane dla klientów biznesowych itp.

Ad 2. Komunikacja jeszcze bardziej niż dziś przejdzie z poziomu relacji w kontaktach osobistych na relacje kanałami nowoczesnymi. Wzrośnie jeszcze bardziej znaczenie Internetu, wideokontaktów i telekontaktów.

Ad 3. Firmy będą zmuszone do tworzenia lepszego niż dziś systemu rezerw i zabezpieczeń we wszystkich zakresach, a pracownicy będą w jeszcze większym stopniu niż dziś naciskać na zabezpieczenia we wszelkich zakresach od finansowego po zdrowotny.

Ad 4. Wzrośnie rola sprawdzonych i zaufanych partnerów. Opieka nad klientami i relacjami kluczowymi stanie się realnym priorytetem, ale także wzrośnie nacisk na dbałość o kluczowych pracowników i rola kluczowych dostawców.

Ad 5. Planowanie i Wizje będzie musiało częściej i poważniej niż dziś uwzględniać obok "Planu A" uwzględniać "Plany B", środki zaradcze na kryzysy i trudności i system monitoringu i szybkiej reakcji na sytuacje zagrożeń oraz kryzysów.

Te zmiany spowodują wiele praktycznych reperkusji. Im szybciej i poważniej się na te zmiany przygotujemy, tym mocniejszą pozycję zajmiemy po kryzysie na tle konkurencji.

Na nasze spotkanie wideoszkoleniowe wybrałem tylko 17, spośród 42 najlepiej sprawdzonych w podobnych kryzysach cząstkowych metod optymalizacji pracy od działu zakupów, poprzez logistykę, produkcję czy wdrożenia, po sprzedaż, które są już dziś sugerowane przez ekspertów jako metody, które pomogą znacząco wyjść z kryzysu obronną ręką i silniejsi od konkurencji.

Mówiąc o metodach cząstkowych mamy na myśli sposoby, które sprawdziły się, gdy poszczególne firmy czy rynki zderzyły się mocniej z problemami analogicznymi do wskazanych wyżej. Nie da się ich zapewne implementować 1:1, ale mogą stanowić doskonałą podpowiedź w poszukiwaniu indywidualnych sposobów radzenia sobie w trudnościach oraz zmianach rynku, które na pewno w jakimś stopniu dotkną wszystkich, nawet te firmy, które na kryzysie chwilowo zyskają. W takich przypadkach konieczność zmian pojawi się, choć z lekkim opóźnieniem, ale tym bardziej może okazać się bardziej bolesna i zaskakująca.

Istota metod, o których powiem, polega na prostej zasadzie: Jak pracując tyle samo lub nawet mniej, uzyskać identyczny lub wyższy wynik i to w realiach polskiego rynku, w wymagających, kryzysowych i coraz bardziej konkurencyjnych warunkach 2020 i 2021 roku.

Okazuje się w praktyce wdrożeń zmian w Polsce, że to naprawdę możliwe i to w stosunkowo prosty i ekonomiczny sposób. Wykazały to prace w polskich firmach od 2009 do 2019 roku, które wykorzystały metody i narzędzia skuteczne gdzie indziej po kryzysie 2008 roku. U nas kryzysu nie było, a jednak te sposoby dały trwały wzrost. Nie wszystkie sposoby są równie skuteczne, dlatego wybrałem te, które najlepiej zdają egzamin w polskich realiach i są związane z trudnościami wskazanymi wyżej.

Proste mechanizmy pozwalają poradzić sobie także z problemami z zatrudnieniem, kłopotami z wydajnością produkcji czy wdrożeń niewystarczającą w stosunku do skali i skomplikowania zamówień, z częstym chaosem organizacyjnym, szwankującą współpracą, a zwłaszcza niedostatkami komunikacji między działami i zbyt niską efektywnością pozyskiwania większych i bardziej opłacalnych zleceń - ich kontraktacją, a nie akwizycją.

Wiele sposobów wykorzystuje znane odkrycia związane z mechanizmami procesów oraz metodami skutecznego wpływu na ludzi.

Wiele z nich pochodzi lub ma związek z najnowszymi wynikami badań nad neuropsychologią zarządzania i neuromarketingiem.

Te ostatnie są zdecydowanie mniej znane, zwłaszcza w Polsce. Daje to przewagę nad konkurencją, ale przede wszystkim mniej kłopotów z własnym zespołem.

To także sposoby na trudnych, czasem wręcz wrednych klientów, ale także podwładnych czy współpracowników oraz na coraz bardziej agresywną i coraz mniej etycznie postępującą konkurencję - w dobie po koronawirusie może to mieć istotne znaczenie.

Zastosowane metody dotyczą zarówno firm produkcyjnych, jak też usługowych czy handlowych.

Na pewno także Waszej firmy. Zresztą, najlepiej przekonać się osobiście...

Gwarantuję satysfakcję. Sam byłem zadziwiony skutecznością tych prostych sposobów, które osobiście miałem okazję wdrażać od 2009 roku już w 107 polskich firmach.

 

Jakie tematy poruszymy w trakcie tego niezwykłego spotkania? WIDEOKONFERENCJĘ zrealizujemy: 29 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do udziału zwłaszcza szefów i właścicieli firm oraz szefów sprzedaży, zakupów i osoby odpowiedzialne za łańcuch dostaw oraz komunikację z klientami i wewnętrzną.

Uwaga! Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Spotkanie jest dofinansowane, a uczestnicy wnoszą jedynie opłatę rejestracyjną, która wynosi 123 zł + VAT od osoby.

 

dr Mariusz Salamon

 

Salamon Consulting

Dyrektor Zarządzający Programem Rozwoju Sprzedaży na Polskę