E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

COACHING DLA TWOJEJ FIRMY 

 

 

Uwaga! Coaching i warsztaty wirtualne objęte są specjalnym wsparciem z Programu Rozwoju Sprzedaży, która bardzo znacząco zmniejsza faktyczne koszty tej usługi. Ponadto Program zapewnia wykorzystanie najnowszych technik i metod pracy opartych o ostatnie odkrycia neuropsychologii i neuromarketingu. Zgodnie z indywidualnym ustaleniem z firmą oceny poszczególnych sesji albo trafiają tylko do uczestników, albo stanowią także informację dla szefów. W przypadku grup możliwe jest też przygotowanie ewaluacji i ocen zbiorczych, wskazujących na potrzeby konkretnych działań i zmian w danym zespole objętym coachingiem.

Na życzenie klientów możliwe jest także przygotowanie niestandardowych form i treści coachingu, adekwatnych do potrzeb, zadań i celów wskazanych przez klienta, o ile tylko nie naruszają zasad neuropsychologii i etyki.

Podstawową zasadą w coachingu jest dobrowolność decyzji o jego rozpoczęciu, ale obowiązkowość i systematyczność w realizacji. Dlatego zaleca się, aby coaching niezależnie od liczby wybranych serii był opłacany przez firmę z wykorzystaniem dofinansowania, ale w przypadku, gdy pracownik nie realizuje zadań lub nie realizuje ich w terminie, to uczestnik powinien zwrócić koszty niewykorzystanej lub niewykonanej należycie pracy.